Kingston Technology Corporation je američka multinacionalna korporacija za kompjutersku tehnologiju koja razvija, proizvodi, prodaje i podržava proizvode za fleš memoriju i druge memorijske proizvode povezane sa računarom, kao i odeljenje za igre HyperX.

Main Menu