Od osnivanja AMIKO-a, kompanija je razvila portfelj dijelova i distribucije kako bi stvorila jednog od najvećih nezavisnih dobavljača dijelova u Maleziji. Danas Amiko zapošljava preko 1000 ljudi koji pokrivaju cijelu Maleziju.

Main Menu